Utveckling av offentliga miljöer

De offentliga miljöerna är viktiga platser i vår stad – och hur utvecklas dessa? Hur kan man Malmö Stad kanalisera och förvalta delaktigheten och engagemanget för stadens utveckling som finns inom Malmö civilsamhälle?

Lärandeluncher med Malmö Tillsammans bjuder in Santiago Troche från Fastighets- och gatukontoret på Malmö Stad, för att presentera och samtala med oss om utveckling av offentliga miljöer i staden! När? 12 maj 2021 12:15 – 12:55

Santiago Troche berättar om sitt uppdrag på förvaltningen, om etablerandet av en intressant arena för involvering och delaktighet – för framtidens utveckling av de offentliga miljöerna i Malmö.

Lunchen är digital via Zoom. Anmälan via Eventbrite. 

Länk Eventbrite:  https://www.eventbrite.se/e/larandelunch-tema-utveckling-av-offentliga-miljoer-malmo-tillsammans-biljetter-152629225121