Personal

Mitt namn är Anne Marbrandt och jag föddes nyfiken och kreativ vilket lett mig till ett yrkesliv med och för företagsamhet som ett medel att förverkliga idéer. När jag inte hjälper nyföretagare hjälper jag privatpersoner till ett bättre liv genom ett förtroendeuppdrag som överförmyndare. På fritiden pysslar jag om min familj eller trädgård, fortbildar mig, läser och skriver, eller pratar om livsfrågor med mina vänner.

Hetty Lindell heter jag och är företagsrådgivare på Nyföretagarcentrum Öresund, vilket ger mig möjlighet till möten med människor som bär på spännande idéer och visioner. Malmö är en kreativ plats för många kulturer och utveckling. Och det bästa av allt – här finns allt så nära, parker, hav, badstränder och massor av roliga restauranger.

Mitt namn är Ina Andersson och jag gick klart min utbildning inom folkhälsa vid Köpenhamns universitet under våren 2020. Min uppsats skrev jag i samarbete med Rosengårds biblioteket, där jag undersökte de hälsofrämjande effekter biblioteket kunde ha för besökarna. Innan det bodde jag i Storbritannien, där jag arbetade inom idéburen sektor i Glasgow och London. Där har jag bland annat arbetat med medborgarstyrd innovation inom folkhälsa. Jag har ett stort intresse för människa och samhälle, med fokus på jämlikhet, utvecklings- och hållbarhetsfrågor.

Jag tycker att det bästa med Malmö är att allting finns nära till hands. På bara några minuter kan jag cykla från torgmarknaden på Möllan till det öppna havet i Västra Hamnen eller grönskan i Slottsparken. Malmö är litet och mysigt, men ändå finns Europa och resten av världen bara på andra sidan Öresund. Det är en stad som lyckas kännas lokal och global på samma gång.

Ivar Scotte heter jag och lever för och med att lära mig något nytt varje dag. Jag gillar att verka i sammanhanget där det omöjliga kan bli möjligt. Under åren har jag varit en idéskapare och gjort verklighet av flera idéer tillsammans andra. Jag har världens bästa jobb, arbetar med det lokala föreningslivet som verksamhetsledare i Malmö Ideella.

Jag heter Joel Veborg och jobbar på Sensus studieförbund med fokus på Hållbarhet. Min inriktning där är att jag bidrar till design, strategi och ledning av processer som tar sig an komplexa samhällsutmaningar. De senaste elva åren har jag jobbat i Malmö kring frågor om samhällsutveckling och har många fantastiska erfarenheter av duktiga personer och organisationer som varje dag jobbar för Malmöbor och staden vi bor i. I Malmö tillsammans bidrar jag med utveckling av utbildningar, aktiviteter och verksamheter tillsammans med projektgrupp och andra aktörer i Malmö. Det bästa med Malmö är alla människor jag träffar dagligen, som ger sitt allt för staden och malmöbor. Det ger mig energi och framtidstro.

Jag heter Linus Fast och är projektmedarbetare på Sensus Studieförbund. Mitt intresse ligger mycket i frågan, hur vi kan använda tillgängliga resurser bättre för att utveckla Malmö för de som bor och vill bo här. Vi är skyldiga varandra det, ett fungerande Malmö!

Min bakgrund är inom sociologi och strategisk kommunikation med fokus på organisationsutveckling. Jag har kommit att fokusera extra på idéburen sektors egna roll i samverkan och vilken organisering som krävs för det. Innan jag började i projektet kom jag från rollen som bostadspolitisk utvecklare på Hyresgästföreningen. Det bästa jag vet med Malmö är Folkets Park. Hur den som plats kan ha något att erbjuda de allra flesta i Malmö något i en vardag som också kan innehålla många utmaningar.

Nils Phillips heter jag och jobbar som projektledare för Malmö Tillsammans. Det känns kul och inspirerande att jobba både i ett bra team och med viktiga frågor kring lokal utveckling och delaktighet. Just frågor kring att stödja gräsrotsinitiativ, ofta innovativa och alltid i samverkan, har jag jobbat länge med runt om i hela Skåne, som verksamhetsledare på Idéburen Utveckling. Just att kunna testa erfarenheter och verktyg från lokala initiativ på landsbygden i en stadsmiljö är en av de saker jag ser fram emot i projektet!

Jag heter Priyanka Mellergård John och arbetar på Sensus studieförbund och är projektmedarbetare i detta projekt. I projektet arbetar jag som processledare och Sensus ska leda olika processer, anordna kapacitetsbyggande insatser och bygga inkubatorer.

Vad jag gillar med Malmö är att allt är möjligt här – dels på grund av storleken på staden men också mångfalden av människor och aktiviteter gör att det är en perfekt plats att utveckla idéer på!

Jag heter Sandra Hedman och är projektmedarbetare i Malmö Tillsammans, med lite extra fokus på Persborgsområdet. Det som driver mig är människor, relationer och tron på att vi kan göra samhället så mycket bättre tillsammans om vi ”bara” ställer om fokus, tar oss tiden och får utrymmet. Innan Malmö Tillsammans arbetade jag också med samverkansfrågor men då med fokus på hur organisationer i den idéburna och offentliga sektorn kan arbeta bättre tillsammans för att underlätta nyanländas etablering i samhället. I övrigt är jag mamma till två barn, statsvetare, språkintresserad, evigt nyfiken och optimist.

Det bästa med Malmö är alla mänskliga resurser som redan spirar, och de som väntar på att hitta sin plats, så att vi alla kan göra det bästa av våra liv. Och till dess är jag tacksam för havet

Suzanne Hedström Hellberg heter jag och arbetar inom olika delar av projektet men min huvudfunktion är projektekonom och ekonomikoordinator.

Med många år inom kulturbranschen/civilsamhället och tidigare lika många år inom medicin-branschen känner jag att mina erfarenheter, mitt engagemang och min nyfikenhet kommer till nytta i initiativet Malmö Tillsammans. Det är en kick att finnas i ett samarbete som knyter samman tre sektorer; civilsamhället, offentlig sektor och näringsliv för att utveckla, testa nytt och tänka nytt som i bästa fall kan leda till bättre möjligheter för fler. Malmö för mig är den bästa mixen av det stora och det lilla; en kosmopolitisk stad där ändå allting ligger nära, en greppbar stad där det bästa sättet att ta sig fram är med cykel.

Jag heter Tom Roodro och arbetar i Malmö Stad, stadskontoret, enheten för innovation och utveckling. Mitt primära uppdrag är att utveckla samverkan mellan kommunen och idéburen sektor, inom ramen för det som kallas ’’Malmöandan’’. Med detta uppdrag har kommunen som avsikt att öka demokratin, delaktigheten och jämlikheten i Malmö. Malmö tillsammans är ett mycket viktigt projekt i detta sammanhang. 

Det bästa med Malmö är enligt min mening de korta avstånden till allt. För mig som bor i ytterkanten av Malmö har jag inte längre än max tjugo minuter till andra sidan av staden. När jag precis hade flyttat till Malmö var det en kampanj för ökat cyklande i staden med slagorden ”cykel är frihet – och frihet är bra”. Cykeln är en god vän i Malmö som ger oändliga möjligheter till stadens alla hörn.

Jag heter Sandra Qvarfordt och jag jobbar som kommunikatör för Malmö Tillsammans. I grunden är jag journalist med ett stort samhällsintresse. Det känns väldigt roligt och givande att jobba med ett så viktigt projekt som Malmö Tillsammans, och särskilt i Malmö som är en stad som alltid kommer ha en plats i mitt hjärta.

Det bästa med Malmö är att det har allt – fast på en relativt liten yta. Det gör Malmö väldigt unikt, att du kan cykla till havet, ta ett dopp och en halvtimme senare befinna dig på Norra Grängesbergsgatan.