Medborgarbudget

Vi välkomnar Malin Svanberg från SKR för att berätta om Medborgarbudget – ett system för att involvera medborgare i sin lokala utveckling!

Lärandeluncher med Malmö Tillsammans bjuder in Malin Svanberg från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att presentera och samtala med oss. Malin har under många år arbetat med att stödja kommuner och regioner i Sverige att kunna använda sig av medborgarbudget.

Medborgarbudget är ett system för att involvera medborgare i prioriteringen av kommunala resurser, vilket samtidigt ger ökat utrymme till deltagande och ansvarstagande hos invånarna. Medborgarbudget användes första gången i en kommun i Brasilien 1989, då som ett sätt att hantera den lokala korruptionen. Därefter har det spridits och finns nu i alla världsdelar. Idag har vi särskilt en stark utveckling av medborgarbudget i de europeiska länderna, där man använt det för att förnya tillit till offentliga myndigheter genom ökad delaktighet över prioriteringar av de gemensamma resurserna.

I Paris använder de exempelvis 5 % av stadens investeringsbudget under fem års tid, vilket motsvarar ca 500 miljoner euro. För att förstå mer om medborgarbudget och hur det skulle kunna användas i Malmö.

Anmäl dig via Eventbrite: https://www.eventbrite.se/e/larandelunch-tema-medborgarbudget-malmo-tillsammans-biljetter-150033298635