Lärandelunch tema: Utveckling av offentliga miljöer

De offentliga miljöerna är viktiga platser i vår stad – och hur utvecklas dessa? Hur kan man Malmö Stad kanalisera och förvalta delaktigheten och engagemanget för stadens utveckling som finns inom Malmö civilsamhälle? Lärandeluncher med Malmö Tillsammans bjuder in Santiago Troche från Fastighets- och gatukontoret på Malmö Stad, för att presentera och samtala med oss … Fortsätt läsa Lärandelunch tema: Utveckling av offentliga miljöer