Lärandelunch

Social Innovation

Malmö Tillsammans välkomnar Gloria-Karin López från mötesplats Social Innovation för att presentera sociala innovationer.

Är du nyfiken kring vad en social innovation är och varför det är viktigt? Vill du lära dig mer om vilken betydelse det har för staden? Då är denna lärandelunch ett måste.

Anslut till mötet via zoom https://zoom.us/j/94965365985?pwd=ckwrajdtVEtPWmgyWmJLTFlYcnlmUT09

Länk till Eventbrite: https://www.eventbrite.se/e/vad-ar-en-social-innovation-biljetter-156632454889?aff=ebdsoporgprofile

Lokal Ekonomisk Analys & Hammarkullen

Malmö Tillsammans välkomnar Ulla Herlitz för att introducera och ge exempel på Lokal Ekonomisk Analys som verktyg för lokal utveckling!

LEA har utvecklats inom landsbygdsrörelsens gräsrötter för att synliggöra resurser och potentialer i ett lokalsamhälle och för att gynna cirkulär ekonomi och lokal sysselsättning. Ulla var också delaktig i den enda urbana analysen hittills – i stadsdelen Hammarkullen i Göteborg.

Ulla Herlitz från riksorganisationen Hela Sverige ska Leva (Göteborgsregionen) deltar 26 maj 12:15-12:55  för att introducera Lokal Ekonomisk Analys (LEA) som verktyg för lokal utveckling. 

Länk till Eventbrite: https://www.eventbrite.se/e/larandelunch4-lokal-ekonomisk-analys-hammarkullen-med-ulla-herlitz-biljetter-152964034545?aff=erelpanelorg

Utveckling av offentliga miljöer

De offentliga miljöerna är viktiga platser i vår stad – och hur utvecklas dessa? Hur kan man Malmö Stad kanalisera och förvalta delaktigheten och engagemanget för stadens utveckling som finns inom Malmö civilsamhälle?

Lärandeluncher med Malmö Tillsammans bjuder in Santiago Troche från Fastighets- och gatukontoret på Malmö Stad, för att presentera och samtala med oss om utveckling av offentliga miljöer i staden! När? 12 maj 2021 12:15 – 12:55

Santiago Troche berättar om sitt uppdrag på förvaltningen, om etablerandet av en intressant arena för involvering och delaktighet – för framtidens utveckling av de offentliga miljöerna i Malmö.

Lunchen är digital via Zoom. Anmälan via Eventbrite. 

Länk Eventbrite:  https://www.eventbrite.se/e/larandelunch-tema-utveckling-av-offentliga-miljoer-malmo-tillsammans-biljetter-152629225121

Medborgarbudget

Vi välkomnar Malin Svanberg från SKR för att berätta om Medborgarbudget – ett system för att involvera medborgare i sin lokala utveckling!

Lärandeluncher med Malmö Tillsammans bjuder in Malin Svanberg från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att presentera och samtala med oss. Malin har under många år arbetat med att stödja kommuner och regioner i Sverige att kunna använda sig av medborgarbudget.

Medborgarbudget är ett system för att involvera medborgare i prioriteringen av kommunala resurser, vilket samtidigt ger ökat utrymme till deltagande och ansvarstagande hos invånarna. Medborgarbudget användes första gången i en kommun i Brasilien 1989, då som ett sätt att hantera den lokala korruptionen. Därefter har det spridits och finns nu i alla världsdelar. Idag har vi särskilt en stark utveckling av medborgarbudget i de europeiska länderna, där man använt det för att förnya tillit till offentliga myndigheter genom ökad delaktighet över prioriteringar av de gemensamma resurserna.

I Paris använder de exempelvis 5 % av stadens investeringsbudget under fem års tid, vilket motsvarar ca 500 miljoner euro. För att förstå mer om medborgarbudget och hur det skulle kunna användas i Malmö.

Anmäl dig via Eventbrite: https://www.eventbrite.se/e/larandelunch-tema-medborgarbudget-malmo-tillsammans-biljetter-150033298635