Malmö Tillsammans

Projektet Malmö Tillsammans är ett samverkansprojekt mellan Sensus studieförbund, Malmö Ideella, NyföretagarCentrum Öresund och Malmö Stad med Stadskontoret, Fritidsförvaltningen och Funktionsstödsförvaltningen.

Målet med projektet är att i tre stationsnära områden – Östervärn, Persborg och Rosengård – främja för medborgarstyrda initiativ för att tackla samhällsutmaningar kring ämnen såsom segregation, ojämlikhet och sysselsättning.

I varje område ska en inkubator utvecklas som samlingsplats för initiativ. Tillsammans bildar inkubatorerna en innovationsplattform för hela staden. Malmö Tillsammans ska ses som en resurs för föreningar, företag och medborgare i Malmö för att lyfta det som är viktigt för dem, hitta lösningar och bygga en hållbar stad för alla.